އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ވިލިމާލޭގަ ރޭ ތަޅާފޮޅުމެއް ހިނގައިފި

ވިލިމާލޭގަ ރޭ ތަޅާފޮޅުމެއް ހިނގައިފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 22 ސިކުންތު

ވިލިމާލޭގައި ރޭ ތަޅާފޮޅުމެއް ހިނގައިފިއެވެ.

މިތަޅާފޮޅުމާއި މަސްތުގެ ހާލުގެ ހާލުގައި ހުރެ 12 އަހަރުގެ އަނހެން ކުއްޖަކާއި ބެހުމާއި ގުޅުވައިގެން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ޚަބަރުތަކެއް ފެތުރި ނަމަވެސް ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ އެފަދަ މައުލޫމާތެއް ލިބިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މާމާރީއެއް ހިނގިކަމުގެ ޚަބަރު ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

މާރާމާރީއާ ބެހޭ ތަފްޞީލް ފުލުހުން އަދި ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
100%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް