އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އާޒިމް އެމްޓީސީސީގެ އެމްޑީ ކަމަށް ބަދަލުކޮށް, ޝާހު އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ އެމްޑީ ކަމަށް ބަދަލުކޮށްފި

އާޒިމް އެމްޓީސީސީގެ އެމްޑީ ކަމަށް ބަދަލުކޮށް, ޝާހު އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ އެމްޑީ ކަމަށް ބަދަލުކޮށްފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 43 ސިކުންތު

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަކަށް ހުންނެވި އާދަމް އާޒިމް އެމްޓީސީސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަކަމަށް ބަދަލުކޮށް ކުރިން އެމްޓީސީސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަކަށް ހުންނެވި ހަސަން ޝާހު، އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ ކަމަށް މިއަދު ބަދަލުކޮށްފިއެވެ.

މިކަމާގުޅިގެން ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަންގެ ބޯޑުން ބުނެފައިވަނީ އެ ދެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުން ބަދަލު ކުރީ ހިންގުން ރަނގަޅު ކުރުމަށް ކަމަށެވެ. 

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ އެމްޑީ ކަމަށް އާޒިމް އައްޔަން ކޮށްފައިވަނީ 29 ނޮވެމްބަރު 2018 ގަ އެވެ. އެމްޓީސީސީގެ އެމްޑީ ކަމަށް ޝާހު ހަމަޖެއްސީ 12 ޑިސެމްބަރު 2018 ގަ އެވެ. 

މި ދެ ބޭފުޅުންނަކީ ވެސް  ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ކައުންސިލްގެ ދެ މެމްބަރުންނެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު