އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އަގުދޭން ޖެހުނު ނަމަވެސް ހިލޭ ލިބޭ ޕްރައިވެޓް ކާރަށްވުރެ އަންހެނުންނަށް ރައްކާތެރިކަން ބޮޑީ ޓެކްސީ: މުފްތީ މެންކް

އަގުދޭން ޖެހުނު ނަމަވެސް ހިލޭ ލިބޭ ޕްރައިވެޓް ކާރަށްވުރެ އަންހެނުންނަށް ރައްކާތެރިކަން ބޮޑީ ޓެކްސީ: މުފްތީ މެންކް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 6 ސިކުންތު

އަންހެނުންނަށް ރައްކާތެރިކަން ބޮޑީ ޢާންމު ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ދަތުރުފަތުރުކުރުމުންނެވެ. ޕްރައިވެޓް ކާރުތަކުގެ ނުރައްކައުތެރިކަން މާބޮޑެވެ! 

ޓެކްސީއަކަށް އަރަން އުޅުނު އަންހެނަކަށް ޕްރައިވެޓް ކާރަކުން ހިލޭ ލިފްޓެއް ދޭން ބޭނުންވެގެން ހުށައުޅުމުން އެކަން ބަލައި ނުގަތްކަމުގެ ޝަކުވާއެއް ރައްޓެއްސަކު ކުރިއެވެ. އަހަރެން ބުނީމެވެ. ހުރިހާ ގޮތަކުން ބެލި ނަމަވެސް ޕްރައިވެޓް ކާރަށްވުރެ އަންހެނުންނަށް ރައްކައުތެރިކަން ބޮޑީ ޢާންމު ނިޒާމުގެއެވެ. 

ކާރެއް ބޭނުންވުމުން އަގުދޭން ޖެހުނު ނަމަވެސް ޓެކްސީއަކަށް އަރާށެވެ! އެއިރުން ކަމެއް ދިމާވި ނަމަވެސް ބެލެނިވެރި ފަރާތެއް ހުންނާނެއެވެ! އެ ޓެކްސީއެއްގެ ސެންޓަރުން އެކަމެއް ބަލައިދޭނެއެވެ! އަމިއްލަ މީހާ ކުރާނެ ކަމެއް ކޮށްފައި ފިލައިފިނަމަ ލިބިދާނެ ގެއްލުން މާބޮޑުވާނެއެވެ! 

- މުފްތީ މެންކްގެ ދަރުސަކުން

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


41%
ވ.ރަނގަޅު
8%
ރަނގަޅު
16%
އޯކޭ
33%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް