އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ހިމަބިއްސަށް ސްކްރީން ކުރުމަށް ޚާއްސަ މަރުކަޒެއް ހުޅުމާލޭގައި ގާއިމްކޮށްފި!

ހިމަބިއްސަށް ސްކްރީން ކުރުމަށް ޚާއްސަ މަރުކަޒެއް ހުޅުމާލޭގައި ގާއިމްކޮށްފި!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 51 ސިކުންތު

ހިމބިހި (މީސްލްސް) އަށް ސްކްރީން ކުރުމަށް ޚާއްސަ މަރުކަޒެއް ހުޅުމާލޭގައި ގާއިމްކޮށްފިއެވެ.

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މިމަރުކަޒު ހުންނާނީ ހުޅުމާލޭ އޯޓިޒަމް ސެންޓަރު ކައިރީގައި ހުންނަ ޕްރީ ސްކޫލުގައި ކަމަށެވެ. އަދި އެމަރުކަޒުން ޚިދުމަތް ހޯދާނީ ހުން އައުމާއެކު ގައިގައި ބިހިތަކެއް ނަގާފައިވާ މީހުން އެކަނި ކަމަށެވެ.

އެޗްޕީއޭ އިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އެމަރުކަޒުން ޚިދުމަތް ދެނީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 8:00 ން ފެށިގެން އެރޭ 22:00 ޖެހުމާއި ހަމައަށެވެ.

މީގެއިތުރުން އެބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ އެ މަރުކަޒަށް ދާއިރު، ވެކްސިން ކާޑު ނުވަތަ ވެކްސިން ޖަހާފައިވާކަމުގެ ލިޔުމާއި އައިޑީ ކާޑު ގެންދިޔުމަށެވެ. ބިދޭސީއެއް ނަމަ އެ މީހެއްގެ ޕާސްޕޯޓު ނުވަތަ ވޯކް ޕާމިޓް ކާޑު ބޭނުންވާނެ ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުންޏެވެ.

ސްކްރީނިން މަރުކަޒުގެ ހިދުމަތްތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ހޯދަން އެކަމަށް ހާއްސަކޮށްފައިވާ ހޮޓްލައިން ނަމްބަރު، 7289259 އަށް ގުޅުމަށް އެދެ އެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


100%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މަރިޔަމް ވަހީދާ