އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ދެލައްކަ މީހުންނަށް ހިމަބިހީގެ ވެކްސިން ދެވޭވަރުގެ ބޮޑު ޕްރޮގްރާމެއް ފަށަނީ!

ދެލައްކަ މީހުންނަށް ހިމަބިހީގެ ވެކްސިން ދެވޭވަރުގެ ބޮޑު ޕްރޮގްރާމެއް ފަށަނީ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 0 ސިކުންތު

ދެލައްކަ މީހުންނަށް ހިމަބިހީގެ ވެކްސިން ދެވޭވަރުގެ ބޮޑު ޕްރޮގްރާމެއް ފަށަން ފަށަން ހެލްތު މިނިސްޓްރީ އިން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ.

ހެލްތު މިނިސްޓްރީގައި މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން ވިދާޅުވީ މި ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން ވެކްސިން ޖަހަންޖެހޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ވެކްސިން ދެވުނުތޯ ކަށަވަރު ކުރާނެ ކަމަށާއި ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ފުރިހަމަ ނުކޮށް ތިބި މީހުންނަށް ދެވަނަ ޑޯޒް ދިނުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސް ވެކްސިން ދެވޭ މީހުންގެ މައުލޫމާތުގެ ޑޭޓާބޭސްއެއް ވެސް ހަދާނެކަމަށެވެ.

ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަމީން ވިދާޅުވީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ފަރާތްތަކާ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ވާހަކަ ދެކެވި، މިވަގުތުން މިވަގުތަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެ ލައްކަ މީހުންނަށް ވެކްސިން ދެވޭވަރަށް ވެކްސިން ލިބެނެގޮތް ހަމަޖެފައި މިވާކަމަށެވެ. އަދި މި ވެކްސިން ރާއްޖެ އާއި ހަމައަށް ގެނައުމަށް ނަގާނީ 10 ވަރަކަށް ދުވަސް ކަމަށް އަމީން ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖެއިން ނައްތާލެވިފައިވާ ހިމަބިހި ދާދިފަހުން އަނެއްކާވެސް ވަނީ ރާއްޖެއިން ފެނިފައެވެ. 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު