އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ރާއްޖޭގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ބުރޫއަރާގޮތަށް އެއްވެސް ހިސާބެއްގަ ދިވެހިން މަސައްކަތް ކުރާނަމަ ސަރުކާރުން ފިޔަވަޅު އަޅާނެ: ހޯމް މިނިސްޓަރ

ރާއްޖޭގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ބުރޫއަރާގޮތަށް އެއްވެސް ހިސާބެއްގަ ދިވެހިން މަސައްކަތް ކުރާނަމަ ސަރުކާރުން ފިޔަވަޅު އަޅާނެ: ހޯމް މިނިސްޓަރ


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 33 މިނެޓް, 14 ސިކުންތު

ރާއްޖޭގެ ސަލާމަތާ ރައްކާތެރިކަމަށް ބުރޫއަރާގޮތަށް ދުނިޔޭގެ އެއްވެސް ހިސާބެއްގައި ތިބެގެން  ދިވެހިން މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިއުމަކީ ސަރުކާރުން އަޅާނުލައި ދޫކޮށްލާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރ ޝައިޚް އިމްރާން ޢަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. 

ޝައިޚް އިމްރާން މިކަން ހާމަކުރައްވައި ކުރެއްވި ޓްވީޓުގައި އިތުރަށް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ޓެރަރިޒަމްގެ ނުރައްކަލުން ދިވެހި ޤައުމު ސަލާމަތްކުރުމަށް އަޅަންޖެހުނު ކޮންމެ ފިޔަވަޅެއް މސަރުކާރުން އަޅަމުން ގެންދާނެ ކަމަށެވެ.  

އިތުރު ތަފްޞީލް ދެއްވަވާފައެއް ނުވެއެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް