އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ރަސޫލް (ޞޢވ) ގެ އުފަން ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަކީ ފަހުން އައި ބައަކު ދީނުގެ ތެރެއަށްވެއްދި ކަމެއް! އެއަށް ކިޔަނީ ބިދުޢަ!: ޑރ. އިޔާޟް

ރަސޫލް (ޞޢވ) ގެ އުފަން ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަކީ ފަހުން އައި ބައަކު ދީނުގެ ތެރެއަށްވެއްދި ކަމެއް! އެއަށް ކިޔަނީ ބިދުޢަ!: ޑރ. އިޔާޟް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 33 މިނެޓް, 10 ސިކުންތު

ރަސޫލް (ޞޢވ) ދުވަހަކުވެސް އަދި އިތުރު އެކަލޭގެފާނަށްފަހު މާތް ޞަޙާބީން ވެސް ދުވަހަކު ވެސް ރަސޫލް (ޞޢވ) ގެ އުފަން ދުވަސް ފާހަގަކުރައްވަވާފައެއް ނުވެއެވެ.

އިތުރު މާތް ނަބިއްޔާ (ޞޢވ) ގެ އުފަން ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަކީ ފަހުން އައި ބައަކު ދީނުގެ ތެރެއަށްވައްދައިގެން އުޅޭ ކަމެކެވެ. މިފަދަ ކަންތަކަށް (ދީނިގެ ތެރެއަށް އިތުރުކުރާ ކަންތައްތަކަށް) ކިޔަނީ "ބިދުޢާ" އެވެ.

- ޑރ. މުޙައްމަދު އިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފް

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


28%
ވ.ރަނގަޅު
21%
ރަނގަޅު
35%
އޯކޭ
14%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް