އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ހަސަދަވެރިއެއްގެ ހިތް ހަމަޖައްސައެއް ނުދެވޭނެ! ޛިކްރްތައް ކިޔައި ސަލާމަތްވާން މަސައްކަތް ކުރޭ!: ޑރ. އިޔާޟް

ހަސަދަވެރިއެއްގެ ހިތް ހަމަޖައްސައެއް ނުދެވޭނެ! ޛިކްރްތައް ކިޔައި ސަލާމަތްވާން މަސައްކަތް ކުރޭ!: ޑރ. އިޔާޟް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 32 މިނެޓް, 58 ސިކުންތު

"ހަސަދަވެރިއެއްގެ ހިތްހަމަޖައްސައިދޭން ނުވިސްނާށެވެ! އެއީ ދުވަހަކުވެސް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. އޭނާގެ ހަސަދަވެރިކަމާއިއެކު ވާނެ އެއްޗެއް ވާން ދޫކޮށްލާށެވެ.

އޭނާގެ ހަސަދަވެރިކަމުން ސަލާމަތްވާން ޛިކްރްތައް ކިޔައި ރައްކާތެރިކަން ހޯދާށެވެ! ﷲ ޙައްޤަށް ނަބްރު ދެއްވަވާނެކަން ކަށްވަރެވެ! އިން ޝާ ﷲ." – ޑރ. މުޙައްމަދު އިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފް

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


13%
ވ.ރަނގަޅު
16%
ރަނގަޅު
26%
އޯކޭ
43%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް