އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ޤަޞްދުގަ މުއުމިނަކު މަރައިފި މީހާގެ ޖަޒާއަކީ ނަރަކައެވެ.!: ޤުރްއާން

ޤަޞްދުގަ މުއުމިނަކު މަރައިފި މީހާގެ ޖަޒާއަކީ ނަރަކައެވެ.!: ޤުރްއާން


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 28 ސިކުންތު

"އެއްވެސް ޙައްޤަކާއި ނުލައި މީހުން މަރަމުން ގެންދާ ފަރާތްތަކުން، މިއާޔަތުގައި މިވާ ވާހަކަތަކަށް ފުންކޮށް ވިސްނައިލާށެވެ! އަދި ތައުބާވުން އަވަސްކުރާށެވެ!"

މި ވާހަކަފުޅާއިއެކު ޑރ. މުޙައްމަދު އިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފް ޓްވީޓް ކުރައްވާފައިވަނީ ނިސާ ސޫރަތުގެ 93 ވަނަ އާޔަތެވެ. "އަދި، ޤަޞްދު ގައި މުއުމިނަކު މަރާމީހާ (ދަންނާށެވެ!) ފަހެ، އެމީހާގެ ޖަޒާއަކީ ނަރަކައެވެ. އެތާނގައި ދެމިހުންނަނިވި ގޮތުގައެވެ. އަދި، ﷲ، އެމީހާގެ މައްޗަށް ކޯފާލައްވައި ލަޢްނަތްލެއްވިއެވެ. އަދި، ބޮޑުވެގެންވާ ޢަޛާބް އެމީހާއަށް ތައްޔާރު ކުރެއްވިއެވެ." (އައްނިސާ: 93)

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


61%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
7%
އޯކޭ
30%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް