އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އަޅުގަނޑަށް ދައުވާ ކުރަނީ ސިޔާސީ މުސްތަގުބަލު ދުއްވާލަން: ޑރ. ޝަހީމް

އަޅުގަނޑަށް ދައުވާ ކުރަނީ ސިޔާސީ މުސްތަގުބަލު ދުއްވާލަން: ޑރ. ޝަހީމް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 55 ސިކުންތު

މަރު ކޮމިޝަނަށް ޑރ. ޝަހީމް ދޮގު މައުލޫމާތު ދެއްވާފައިވާކަމަށްބުނެ އެކޮމިޝަނުން ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ދައުވާ ކުރަނީ ސިޔާސީ މުސްތަގުބަލު ދުއްވާލަން ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން ޑރ. ޝަހީމް ކުރައްވާފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، އެމަނިކުފާނާއި ޑރ. އަފްރާޝީމްގެ މަރާ އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނެތް ކަމަށާއި އަދި އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރަނީ އޭނާގެ މަސައްކަތަށް ހުރަސް އަޅައި، ސިޔާސީ މުސްތަގުބަލު ދުއްވާލަން ކަމަށެވެ.

މަރު ކޮމިޝަނުން ވަނީ ޑރ. ޝަހީމް ކޮމިޝަނަށް ދޮގު މައުލޫމާތު ދެއްވާފައިވާތީ އަދި ކޮމިޝަނުގެ ތަހުގީގަށް ހުރަސްއަޅާފައިވާތީ އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރަން ޕީޖީ އޮފީހަށް މިއަދު ފޮނުވާފައެވެ.

ޑރ. އަފްރާޝީމް އަވަހާރަކޮށްލުމާއި ޑރ. ޝަހީމް އާއި އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނެތްކަމަށް މަރު ކޮމިޝަނުގެ ރިޕޯޓުގެ 51 ވަނަ ޞަފްޙާގައި ވަނީ ވަރަށް ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައެވެ.

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


20%
ވ.ރަނގަޅު
40%
ރަނގަޅު
20%
އޯކޭ
20%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު