އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ހުޅުމާލޭ ގެސްޓް ހައުސްއެއްގަ ޕާޓީކުރި 11 ފިރިހެނުންނާ އަންހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ހުޅުމާލޭ ގެސްޓް ހައުސްއެއްގަ ޕާޓީކުރި 11 ފިރިހެނުންނާ އަންހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 16 ސިކުންތު

ހުޅުމާލޭ ގެސްޓް ހައުސްއެއްގައި ބަނގުރާ ބޭނުންކޮށް ޕާޓީކުރި 11 ފިރިހެނުންނާއި އަންހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މިކަމަށް ހިންގި އޮޕަރޭޝަން ހިންގީ ފުލުހުންނާއި އެސްއޯ ފުލުހުން ގުޅިގެން ކަމަށެވެ. އަދި މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ މިރޭ 8.04 ހައިއިރު ކަމަށެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


14%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
28%
އޯކޭ
57%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް