އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރާ ދެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ދެމީހަކު ހޯދަނީ

ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރާ ދެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ދެމީހަކު ހޯދަނީ


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 29 ސިކުންތު

ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ މަސްތުވާތަކެތީގެ ދެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ދެ މީހުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

މި ދެމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހޯދަނީ ސ. ހުޅުދޫ، ރެޑިޔަމްގެ، ޙުސައިން އަފީފް (45އ) އާއި ގދ. ގައްދޫ، ބިއްލޫރިޖެހިގެ، މުހައްމަދު ނާޒިލް (38އ) އެވެ.

 

މި ދެމީހުންނާ އާބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިއްޖެނަމަ ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ޑިއުޓީ ނަންބަރު 9660126 އަށް ގުޅާއި ހިއްސާކުރުމަށް އެދެއެވެ. 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


66%
ވ.ރަނގަޅު
33%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އައިޝަތު އަލީ