އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

މުސްލިމުން ސާބިތުވެ ތިބުމުން ނަޞްރު ހޯއްދަވާނެ ވެރިއަކު ﷲ ދައްކަވާނެ!

މުސްލިމުން ސާބިތުވެ ތިބުމުން ނަޞްރު ހޯއްދަވާނެ ވެރިއަކު ﷲ ދައްކަވާނެ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 32 ސިކުންތު

"ޒައިދުގެފާނު ދިދަ ހިއްޕެވިތަނާ ޝަހީދުވެވަޑައިގެންފިއެވެ. ޖައުފަރުގެފާނު ދިދަ ހިއްޕެވިތަނާ އެކަލޭގެފާނުވެސް ޝަހީވެވަޑައިގެންފިއެވެ. ރަވާޙަތުގެފާނު ދިދަ ހިއްޕެވިތަނާ އެކަލޭގެފާނުވެސް ޝަހީދުވެވަޑައިގެންފިއެވެ. ދެން ދިދަ ހިއްޕެވީ ސައިފުﷲ (ޚާލިދް ބުނި ވަލީދު) އެވެ. ﷲ ތައާލާ ނަޞްރު ދެއްވެވީ އެކަލޭގެފާނުގެ އަތްޕުޅު މައްޗަށެވެ." 

މީސްތަކުންނޭވެ! މުސްލިމުންނަށް އޮތީ މާޔޫސްވެ އަމާން ދިނުމެއް ނޫނެވެ. ސާބިތުކަންމަތީގައި ދެމިތިބުމެވެ. ﷲ ތަޢާލާ ނަޞްރު ދެއްވަވާނެތެވެ. 

ދުނިޔެ މިދަނީ ބަދަލުވަމުންނެވެ. ކުރިން މާތް މީހުންގެ ގޮތުގައި ފެނުނު މީހުންގެ ކިބައިން އަނިޔާވެރިކަމާއި އިންޞާފެއް ނެތްކަން މިދަނީ ފެންނަމުންނެވެ. ނަމަވެސް މާޔޫސް ނުވާށެވެ! މުސްލިމުންނަށް ﷲ ތަޢާލާ ނަޞްރު ދެއްވަވާނެތެވެ. އިން ޝާ ﷲ! 

މީސްތަކުންނޭވެ! މުސްލިމުންގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ހަތިޔާރަކީ ދުޢާ އެވެ. ދުޢާކުރުން ގިނަކުރާށެވެ! ހަމަ އެއާއިއެކު ނަޞްރު އެދިގެން މަސައްކަތްކުރާށެވެ! އިސާހިތަކު ފެނިގެންދާނީ ﷲ ތަޢާލާ ނަޞްރު ދެއްވަވާ ތަނެވެ. އިން ޝާ ﷲ!

 

- އިސްލާމީ ތިލަފަތުގެ ދަރުސަކުން

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


50%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
50%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް