އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ތިމާ އެކަނިވެރިވާނެ 3 ވަގުތަށް ބިރުވެތިވެ ސަލާމަތްކަން ހޯދާށެވެ!

ތިމާ އެކަނިވެރިވާނެ 3 ވަގުތަށް ބިރުވެތިވެ ސަލާމަތްކަން ހޯދާށެވެ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 18 ސިކުންތު

އިމާމް ޙަސަނުލްބަސްރީ އަރިއަހުގައި ދެންނެވުނެވެ. "އެހެން މީހުން ކަލޭގެފާނާއިމެދު ދައްކާ ވާހަކަތަކަށް ސަމާލުކަން ނުދެއްވަނީ ކީއްވެގެންތޯއެވެ؟" 

ޖަވާބުގައި ވިދާޅުވިއެވެ. "އަހަރެން ދުނިޔެއަށް ފޮނުއްވެވުނީ އެކަންޏެވެ. މަރުވުމުން ދާނީ އެކަންޏެވެ. އަދި ކައްވަޅުގައި ވަޅުލެވޭނީ ވެސް އެކަންޏެވެ. އަދި ޤިޔާމަތް ދުވަހު ހިސާބު ބައްލަވާއިރު ﷲ ތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތުގައި ހުންނަން ޖެހޭނީ ވެސް އެކަންޏެވެ." 

މީސްތަކުންނޭވެ! މީހަކު ކިޔާއެއްޗެއްސަށާއި ކިޔައިފާނެ އެއްޗެއްސަށް ނުބަލާށެވެ. ކިތަންމެ ގިނަ ބައެއްގެ ތާއީދު އޮތް ނަމަވެސް، ވަށައިގެން ކިތަންމެ ގިނަ ބައަކު އެނބުރުނު ނަމަވެސް މިބުނި ޙާލަތްތަކުގައި ތިމާ އެކަނިވެރިވާނެކަން އަބަދުވެސް ހިތުގައި ބާއްވައިގެން ހުންނާށެވެ! ވީހައި ގިނައިން ހެޔޮ އަމަލުތައް ކުރާށެވެ!

ތައްޔާރުވާންވީ މީހަކު ބުނެފާނެ ބަހަކަށް ނޫނެވެ. ނުވަތަ ކޮށްފާނެ ކަމަކަށްވެސް ނޫނެވެ. ތައްޔާރުވާންވީ ކޮންމެ ވަގުތަކުވެސް މަލަކުލްމައުތު ވަޑައިގެން މަރު ހިއްޕަވައިފާނެ ކަމަށް ބަލައި މަރަށެވެ. އަދި ޤިޔާމަތް ދުވަހު ތިމާގެ ހިސާބު ބައްލަވާނެ ވަގުތަށެވެ. 

- އިސްލާމީ ތިލަފަތުގެ ދަރުސަކުން

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


35%
ވ.ރަނގަޅު
7%
ރަނގަޅު
28%
އޯކޭ
28%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް