އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

އަނބިދަރިންނަށް ނަމަވެސް ކޮށްދޭ ކަންކަމުގެ ބަދަލު މިދުނިޔެއިން އެދުމަކީ އެންމެ ނުބައި މީހުންގެ ސިފައެއް!

އަނބިދަރިންނަށް ނަމަވެސް ކޮށްދޭ ކަންކަމުގެ ބަދަލު މިދުނިޔެއިން އެދުމަކީ އެންމެ ނުބައި މީހުންގެ ސިފައެއް!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 23 ސިކުންތު

"އެންމެ މަތިވެރި ނުވަތަ އެންމެ ރަނގަޅު މީހުންނަކީ އެމީހުންގެ ހެޔޮކަމުގެ ބަދަލު ޤިޔާމަތް ދުވަހުން ލިބުމަށް އުންމީދުކުރާ އަދި އެމީހާގެ ނުބައިކަމުން އެހެން މީހުން ސަލާމަވެފައިވާ މީހުންނެވެ. އެންމެ ނުބައި މީހުންނަކީ އެމީހުން ކުރާ ހެޔޮ އަމަލުތަކަށް މިދުނިޔޭގައި ބަދަލު ލިބެން އެދޭ އަދި އެމީހެއްގެ ނުބައިކަމުން އެހެން މީހުން ސަލާމަތްވެގެން ނުވާ މީހުންނެވެ."

މި ޙަދީޘްފުޅުން އެނގެނީ އެއްވެސް މީހަކަށް އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްދޭން ޖެހޭނީ އެކަމުގެ ބަދަލު މިދުނިޔޭގައި ލިބުމަށް ނޫން ކަމެވެ. ކޮންމެ މީހަކަށް ކޮންމެ ކަމެއްވެސް ކޮށްދޭން ޖެހޭނީ އެކަމުގެ ޘަވާބު އާޚިރަތުގައި ލިބުމަށް އެދިގެން ކަމެވެ. 

މީގެ ތެރޭގައި ތިމާގެ އަނބިދަރިން ވެސް ހިމެނެއެވެ. އަނބިންނަށް ކަންކަން ކޮށްދޭން ޖެހޭނީ އަނބިމީހާގެ ކިބައިން ބަދަލުގައި ކަންކަމަށް އުންމީދުކޮށްގެނެއް ނޫނެވެ. ދަރިންނަށް ކަންކަން ކޮށްދޭންވީ އެކުދިން ބޮޑުވުމުން ތިމާއަށް އެހީތެރިވާނެ ކަމަށް އުންމީދުކޮށްގެންނެއް ނޫނެވެ. އެކަންކަމަށް އުންމީދު ނުކުރުމުން ތިބާ ކުރާ ހެޔޮ އަމަލުގެ ޖަޒާ ތިބާއަށް މިދުނިޔޭގައިވެސް އަދި އާޚިރަތުގައިވެސް ދެއްވަވާނެތެވެ. އިން ޝާ ﷲ! އަދި އެކަންކަމަށް އުންމީދު ކުރުމުން އެންމެ ނުބައިމީހުންގެ ތެރޭގައި އެމީހަކު ހިމެނިދާނެ ކަމަށް ބިރުވެތިވާށެވެ!

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


16%
ވ.ރަނގަޅު
16%
ރަނގަޅު
50%
އޯކޭ
16%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް