އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ޒުބައިދާ ޔޫސުފްގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން މިއަދުގެ ޢިޝާ ނަމާދަށްފަހު

ޒުބައިދާ ޔޫސުފްގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން މިއަދުގެ ޢިޝާ ނަމާދަށްފަހު


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 18 ސިކުންތު

ށ،ފޭދޫ / ބަށިމާގެ ،  ޒުބައިދާ ޔޫސުފް ( ޒުބައިދާ ފުޅު )  (66އ)  ގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން މިއަދުގެ ޢިޝާ ނަމާދަށްފަހު މަސްޖިދު ތާޢާވުން (  އާސަހަރާ ) މިސްކިތުގަ ގައި އޮންނާނެއެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


40%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
40%
އޯކޭ
20%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އައިޝަތު އަލީ