އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ބީބީސީ އަށްވެސް މިހާރު މަޖުބޫރުވަނީ އިސްލާމް ދީން މަތިވެރިކުރަން!

ބީބީސީ އަށްވެސް މިހާރު މަޖުބޫރުވަނީ އިސްލާމް ދީން މަތިވެރިކުރަން!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 3 ސިކުންތު

އިސްލާމް ދީނުގެ ހުޅުކޮޅު ނިއްވައިލަން މަސައްކަތްކުރާ ވަރަކަށް އެ ހުޅުކޮޅު ދަނީ ބޮޑުވެ ފެތުރެމުންނެވެ. މި ޙަޤީޤަތަށް ދެކޮޅު ހަދަން ބީބީސީއަށް ވެސް މިހާރު ވަނީ ނުކުޅެދިފައެވެ. އެހެންކަމުން ބީބީސީ އަށްވެސް ޖެހެނީ ހަމަ އިސްލާމް ދީން މަތިވެރިކުރާށެވެ! 

ސޮނީ ބީ ވިލިއަމްސް އިސްލާމްވީ ޢާއިލާގައި އެއްވެސް މުސްލިމަކު ނެތިއެވެ. ނަމަވެސް މިއަދު އޭނާގެ "ބްރަދަރ" އާއި މަންމަ އަކީ މުސްލިމުންނެވެ. އޭނާ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އޭނާ އިސްލާމް ވުމުން ހުރިހާ ގޮތަކުން އޭނާގެ ޤަދަރު އުފުލިގެން ހިނގައްޖެއެވެ. މަތިވެރިކަން ލިބިއްޖެއެވެ. ހިތްހަމަޖެހުން ލިބިއްޖެއެވެ.

ޚަބަރުގައިވާ ވީޑިއޯ އިން ނިޔުޒީލަންޑުގެ މަޝްހޫރު ރަގްބީ ކުޅުންތެރިޔާ ސޮނީ ބީ ވިލިއަމްސް ގެ އަޑު އައްސަވައިލައްވާށެވެ! 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


45%
ވ.ރަނގަޅު
5%
ރަނގަޅު
17%
އޯކޭ
31%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް