އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

މުޙައްމަދުގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން މިއަދުގެ މަޢްރިބް ނަމާދަށްފަހު

މުޙައްމަދުގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން މިއަދުގެ މަޢްރިބް ނަމާދަށްފަހު


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 15 ސިކުންތު

ތ.ތިމަރަފުށި / އަސްރަފީވިލާ ،  މުޙައްމަދު  ( 81އ)  ގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން މިއަދުގެ މަޢްރިބް ނަމާދަށްފަހު މަސްޖިދް ފުރްޤާން (  ފުރްޤާން ) މިސްކިތުގަ ގައި އޮންނާނެއެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


14%
ވ.ރަނގަޅު
14%
ރަނގަޅު
14%
އޯކޭ
57%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އައިޝަތު އަލީ