އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

އަޙްމަދު ޔާމީންގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން މިއަދުގެ މަޢްރިބް ނަމާދަށްފަހު

އަޙްމަދު ޔާމީންގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން މިއަދުގެ މަޢްރިބް ނަމާދަށްފަހު


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 16 ސިކުންތު

ކ. ގުރައިދޫ / މިނިވަންއަސްސޭރި ،  އަޙްމަދު ޔާމީން (އަންދު)  ( 17އ)  ގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން މިއަދުގެ މަޢްރިބް ނަމާދަށްފަހު މަސްޖިދު ތާޢާވުން (  އާސަހަރާ ) މިސްކިތުގަ ގައި އޮންނާނެއެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


30%
ވ.ރަނގަޅު
8%
ރަނގަޅު
15%
އޯކޭ
45%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އައިޝަތު އަލީ