އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

އުއްތަމަފަނޑިޔާރަކީ ގޮނޑި ދިފާޢުކުރައްވަން "ޙުކުމް ވިއްކަވާ" ބޭފުޅަކަށް ވެގެން ނުވާނެ: ޑރ. އިޔާޟް

އުއްތަމަފަނޑިޔާރަކީ ގޮނޑި ދިފާޢުކުރައްވަން "ޙުކުމް ވިއްކަވާ" ބޭފުޅަކަށް ވެގެން ނުވާނެ: ޑރ. އިޔާޟް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 54 ސިކުންތު

އުއްތަމަފަނޑިޔާރަކީ ގޮނޑި ދިފާޢުކުރައްވަން "ޙުކުމް ވިއްކަވާ" ބޭފުޅަކަށް ވެގެން ނުވާނެ ކަމަށާއި އަދި ބައަކު މީހުން ދައްކާ ބިރަށް ގުޑާ ބޭފުޅަކަށްވެސް ވެގެން ނުވާނެ ކަމަށް ޑރ. މުޙައްމަދު އިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. 

"އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރަކަށް ހުންނަވާ ބޭފުޅަކީ ޝަރީޢާ ބެކްގްރައުންޑުގެ އިތުރުން ނަޒާހަތްތެރި އިންޞާފުވެރި ބޭފުޅަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ. ގޮނޑި ދިފާޢުކުރައްވަން "ޙުކުމް ވިއްކަވާ" ބޭފުޅަކަށް" ވެގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި ބައަކު މީހުން ދައްކާ ބިރަށް ގުޑާ ބޭފުޅަކަށްވެސް ވެގެން ނުވާނެއެވެ. 

ތިމާއަކީ ކުށެއް ނުކުރާ މީހެއް ނަމަ އެބުނާ މަޖިލީހަކަށް ހާޒިރުވެ ސާބިތުކަންމަތީގައި ވާހަކަ ދައްކަންވީ ނޫންތޯއެވެ؟ ބޮޑާކަމަކީ މީހާ ހަލާކުކޮށްލާފަދަ ނުބައި ކަމެކެވެ." –ޑރ. މުޙައްމަދު އިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފް

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


33%
ވ.ރަނގަޅު
8%
ރަނގަޅު
16%
އޯކޭ
41%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް