އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ޖޫޑިޝަރީ އިޞްލާޙްކުރަން އަވަސްކުރައްވާ! ނަމަވެސް ސެކިޔުލާރ ނުކުރައްވާ!: ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު

ޖޫޑިޝަރީ އިޞްލާޙްކުރަން އަވަސްކުރައްވާ! ނަމަވެސް ސެކިޔުލާރ ނުކުރައްވާ!: ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 56 ސިކުންތު

ރާއްޖޭގެ ޖޫޑިޝަރީ އިޞްލާޙްކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަވަސްކުރުމަށާއި ނަމަވެސް ޖޫޑިޝަރީ އިޞްލާޙްކުރުމަކީ ސެކިޔުލާރކުރުން ކަމަސް ނުހަދަން ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު ގޮވާލައްލައިފިއެވެ. 

"ރާއްޖެ ފަދަ 100% އިސްލާމީ ޤައުމެއްގައި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރަކަށް ހުންނަވަން ވާނީ ޝަރުޢީ ޢިލްމު ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ އަމާނާތްތެރި ބޭފުޅެކެވެ.

ޖޫޑިޝަރީ އިޞްލާޙްކުރަންވާނެއެވެ. އެކަން އަވަހަށް ކުރައްވާށެވެ! ނަމަވެސް އިޞްލާޙްކުރުމަކީ "ސެކިޔުލާރ" ކުރުން ކަމުގައި ވަނީ ނަމަ އެކަމާއި ދެކޮޅަށް ރައްޔިތުން ތެދުވާނެއެވެ. 

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރަކަށް ހުންނަވާ ބޭފުޅަކީ ޝަރުޢީ ބެކްގްރައުންޑުގެ އިތުރުން ނަޒާޙަތްތެރި، އިންބާފުވެރި ބޭފުޅަކަށް ވެސް ވާނަޖެހޭނެއެވެ. ބައަކު މީހުން ދައްކާ ބިރަށް ގުޑާ މީހަކަށްވެސް ވެގެން ނުވާނެއެވެ."—ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


42%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
28%
އޯކޭ
28%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް