އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ރަސޫލް (ޞޢވ) ދެކެ ލޯބިވާކަން އަމިއްލައަށް ބަލަންވާނެ: ޝައިޚް ޢަލީ ޒަިދު

ރަސޫލް (ޞޢވ) ދެކެ ލޯބިވާކަން އަމިއްލައަށް ބަލަންވާނެ: ޝައިޚް ޢަލީ ޒަިދު


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 22 ސިކުންތު

"އަޅުގަނޑުމެން ރަސޫލް (ޞޢވ) ދެކެ ލޯބިވާންވާނީ ޢަމަލާއި ބަހުންނެވެ. އެކަލޭގެފާނަށް ލޯބިކުރުމަކީ އެކަލޭގެފާނު ގެނެސް ދެއްވެވި ދީނަށް އިޙްތިރާމް ކުރުމެވެ. އިސްލާމް ދީނުގެ ޙުކުމްތައް ޤަބޫލުކުރުމެވެ. އަދި އެކަލޭގެފާނު އެންގެވި އެންމެހައި ޚަބަރުތައް ތެދުކުރުމެވެ. ޣައިބަށް އީމާންވުމެވެ. ވީމާ މިކަންކަން ތިމާއަށް ކުރެވޭތޯ ބައްލަވާށެވެ!"—ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
100%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް