އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

އަމިއްލައަށް މަރުވުމަކީ އިސްލާމް ދީނުގަ ކަނޑައަޅުއްވަވާފައިވާ ފާފަތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު އެއް ފާފަ- އެކަން ނުކުރޭ!: ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު

އަމިއްލައަށް މަރުވުމަކީ އިސްލާމް ދީނުގަ ކަނޑައަޅުއްވަވާފައިވާ ފާފަތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު އެއް ފާފަ- އެކަން ނުކުރޭ!: ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 58 ސިކުންތު

"އަމިއްލައަށް މަރުވުމަކީ އިސްލާމް ދީނުގައި ކަނޑައަޅުއްވަވާފައިވާ ފާފގަތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު އެއް ފާފައެވެ!. ނަމަވެސް އެއީ ކުފުރު މަރެއް ނޫނެވެ. ކިތަންމެ ހާލަތު ގޯސްވި ނަމަވެސް އެއްވެސް މީހަކު މިފަދަ ކަމަކަށް ފައި ނުނަގާށެވެ! ދަތި އުނދަގޫ ހާލަތުން ނެރެދެއްވަވާނެ ފަރާތެއް ވެއެވެ. އެފަރާތަށް ދުޢާކުރެއްވުން އިތުރު ކުރައްވާށެވެ!" -ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު 

"އޭ އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ! ބާޠިލު ގޮތުގައި ތިޔަބައިމީހުންގެ މުދާތައް ތިއަބައިމީހުންގެ މެދުގައި ނުކާށެވެ! އެހެނެއްކަމަކު، ތިއަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން ދެފަރާތުގެ ރުހުމުގެ މައްޗަށް އޮންނަ ވިޔަފާރިއަކަށްވުން މެނުވީއެވެ. އަދި، ތިއަބައިމީހުންގެ އަމިއްލަ ނަފްސް ތައް ތިޔަބައިމީހުން ޤަތުލްނުކުރާށެވެ! ހަމަކަށަވަރުން، ތިއަބައިމީހުންގެ މައްޗަށް ރަޙީމް ވަންތަ ރަސްކަލާނގެ ކަމުގައި ﷲ ވޮޑިގެންވެއެވެ." (ނިސާ: 29)

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


25%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
25%
އޯކޭ
50%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް