އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

އިންޑިއާއަށް ފިޔާ އެތެރެކުރަން ޖެހުނު ނަމަވެސް ރާއްޖެއަށް ފިޔާ އެކްސްޕޯޓްކުރާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދީފި

އިންޑިއާއަށް ފިޔާ އެތެރެކުރަން ޖެހުނު ނަމަވެސް ރާއްޖެއަށް ފިޔާ އެކްސްޕޯޓްކުރާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދީފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 52 ސިކުންތު

އިންޑިއާއަށް ފިޔާ އެތެރެކުރަން ޖެހުނު ނަމަވެސް ރާއްޖެއަށް ފިޔާ އެކްސްޕޯޓްކުރާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދީފިއެވެ. 

އާއްޖޭގައި ހުރި އިންޑިއާ އެމްބަސީން މިކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދީފައިވަނީ ރައީސް އޮފީހަށާއި ރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރަށާއި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރަށް ޓެގްކޮށް ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައެވެ. 

އިންޑިއާގައި ފިޔާ އުފައްދާ ސަރަހައްދުތަކަށް މިއަހަރު ކުރިމަތިވި ޤުދްރަތީ ކާރިސާތަކާއި ގުޅިގެން ފިޔާ އުފެއްދޭ މިންވަރު މަދުވެ އިންޑިއާއަށް 100000 ޓަނު ފިޔާ އެތެރެކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމި ޚަބަރު މިއަދުނޫހުގައި ރޭ ވާނީ ޝާޢިޢުކޮށްފައެވެ. 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް