އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ކުޑަކުއްޖެގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރަން ބުޅަލެއް މިވަރަށް މަސައްކަތްކުރާއިރު އިންސާނުންގެ އަތުން އަނިޔާ ކުރަން ހެޔޮވެދާނެތަ؟

ކުޑަކުއްޖެގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރަން ބުޅަލެއް މިވަރަށް މަސައްކަތްކުރާއިރު އިންސާނުންގެ އަތުން އަނިޔާ ކުރަން ހެޔޮވެދާނެތަ؟


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 4 ސިކުންތު

ޚަބަރުގައިވާ ޓްވީޓުގެ ވީޑިއޯ އިން ފެނިވަޑައިގަންނަވާނީ ނިންދަވާ ގޮނޑިއެއްގައި ނިންދަވާފައި އޮތް ކުޑަކުއްޖަކު ހޭލައި ސިޑި އާއި ދިމާއަށް ދާން ފެށުމުން އެކަން ހުއްޓުވަން ބުޅަލެއް ކުރާ މަސައްކަތެވެ.

ސުވާލަކީ އިންށާނުންގެ ތެރެއިން ހިމެނޭ މީހުން ކުޑަކުދިންނަށް އަނިޔާކޮށް އަދި މަރަމުން ގެންދާއިރު އެމީހުންގެ ހިތަށް ހަމަ އެއްވެސް އެއްޗެއް ނާރަނީހެއްޔެވެ؟ މި ސުވާލު މިކުރަނީ ކުޑަކުދިންނާއި އިންސާނުންގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރަން ގިނަ ބައަކު ކުރާ ބުރަ މަސައްކަތާއި ވަމުން ގެންދާ ޤުރްބާނީގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމާއިވެސް އެކުގައެވެ.

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


17%
ވ.ރަނގަޅު
17%
ރަނގަޅު
21%
އޯކޭ
42%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް