އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

"ﷲ އާ ރަސޫލާ (ޞޢޥ) އަށް ފުރައްސާރަ ކުރުމުގެ ނުބައިކަން": މައުޟޫއަށް ޚާއްޞަ ދަރުސެއް މިރޭ ބަންޑާރަ މިސްކިތުގަ!

"ﷲ އާ ރަސޫލާ (ޞޢޥ) އަށް ފުރައްސާރަ ކުރުމުގެ ނުބައިކަން": މައުޟޫއަށް ޚާއްޞަ ދަރުސެއް މިރޭ ބަންޑާރަ މިސްކިތުގަ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 39 ސިކުންތު

ޝައިޚް ޢަބްދުއްސަލާމް ދާވޫދު، "ﷲ އާއި އެކަލާނގެ ރަސޫލާ (ޞޢވ) އަށް ފުރައްސާރަ ކުރުމުގެ ނުބައިކަން"މި މައުޟޫއަށް ދެއްވާ ޚާއްޞަ ދަރުސެއް މިރޭ ގެ ޢިޝާ ނަމާދަށްފަހު ބަންޑާރަ މިސްކިތުގައި އޮންނާނެއެވެ.

މިއީ މުސްލިމުންގެ ގުޅުމުގެ ފަރާތުން ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ކުރިއަށް ގެންދާ ދަރުސް ސީރީޒްގެ ތެރެއިން ބާއްވާ ވަރަށް ޚާއްޞަ ދަރުސެކެވެ.

ރާއްޖެއިން އިސްލާމް ދީން ފުހެލުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގައި ތިބި ސިޔާސީ ބޮޑެތި ބިޔަ ބާރުތަކުން ބޭރުގެ ޖަމާއަތްތަކުގެ އެހީތެރިކަމުގައި ރާއްޖޭގެ އެކިއެކި ޖަމާއަތްތައް މެދުވެރިކޮށް ހިންގަމުން ގެންދާ އިސްލާމް ދީނާއި ދެކޮޅު ޖަރީމާތަކުން ހިތްތައް ޠޯހިރު ކުރުމަށްޓަކައި މިފަދަ ދަރުސްތައް އަޑު އެހުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


50%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
50%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް