އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ކޮންމެ ދުވަހަކު އެނގި އިތުރަށް ޔަޤީންވަމުން މިދަނީ ދީނުގެ ދިފާޢުގައި ކުރާ މަސައްކަތް އިތުރުކޮށް ވަރުގަދަކުރަން ޖެހޭކަން: ޑރ. އިޔާޟް

ކޮންމެ ދުވަހަކު އެނގި އިތުރަށް ޔަޤީންވަމުން މިދަނީ ދީނުގެ ދިފާޢުގައި ކުރާ މަސައްކަތް އިތުރުކޮށް ވަރުގަދަކުރަން ޖެހޭކަން: ޑރ. އިޔާޟް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 48 ސިކުންތު

"މަސައްކަތެއް ނުކޮށް އަތް އުރާލައޮގެން ތިއްބައި ކާމިޔާބެއް ނުވާނެއެވެ. ކާމިޔާބު ލިބޭނީ ގަދައަޅައި މަސައްކަތްކޮށްގެންނެވެ. ވީމާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު އެނގި އިތުރަށް ޔަޤީންވަމުން މިދަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޮބުވެތި ވަޠަނުގެ ދީނުގެ ދިފާޢުގައި ކުރާ މަސައްކަތް އިތުރުކޮށް ވަރުގަދަކުރަން ޖެހޭކަމެވެ."—ޑރ. މުޙައްމަދު އިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފް

ޑރ. އިޔާޟް މިފަދަ ބަސްފުޅެއް ވިދާޅުވަނީ ރާއްޖެއިން އިސްލާމް ދީން ފުހެލަން މަސައްކަތްކުރާ އެމްޑީއެންގެ ރިޕޯޓަކީ ރާއްޖޭގެ ހާލަތު ބަޔާންކުރަން ނެރުނު ރިޕޯޓެއް ކަމާއި އެކަންކުރި މީހުންގެ ނިޔަތް އިސްލާމް ދީނާއިމެދު ވަރަށް ސާފު ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވެފައިވަނިކޮށެވެ.

އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަން، ގޮން ޖަހަން އިސްލާމް ދީނަށާއި ރަސޫލް (ޞޢވ) އަށް ފުރައްސާރަކުރަން އެ ބަޔާނުގައި ލިޔެ ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް ރައީސް ނަޝީދު ގުޅުއްވީ ރިޕޯޓް ނެރުނު ކުދިން ކިޔެވި ޔުނިވަރސިޓީތަކުން ތަރުޖަމާކުރަން ދަސްކޮށްދިން ގޮތާއިއެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


40%
ވ.ރަނގަޅު
20%
ރަނގަޅު
20%
އޯކޭ
20%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް