އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

އަޙްމަދު ޙުސެއިން ގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން މިއަދުގެ މެންދުރު ފަހު

އަޙްމަދު ޙުސެއިން ގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން މިއަދުގެ މެންދުރު ފަހު


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 13 ސިކުންތު

މޫނިމާގެ ، ގދ.ރަތަފަންދޫ ، އަޙްމަދު ޙުސެއިން  (91 އަހަރު) ގެ މައްޗައް ކަށުނަމާދު މިއަދުގެ މެންދުރު ނަމާދަށްފަހު އާސަހަރާ މިސްކިތު   ގަ އޮންނާނެއެވެ

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
20%
ރަނގަޅު
20%
އޯކޭ
60%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަހުމަދު