އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

އެމްޑީއެންގެ ރިޕޯޓަކީ އިސްލާމް ދީން ބަލިކަށިކުރަން ނެރުނު ރިޕޯޓެއް ނޫން: ރައީސް ނަޝީދު

އެމްޑީއެންގެ ރިޕޯޓަކީ އިސްލާމް ދީން ބަލިކަށިކުރަން ނެރުނު ރިޕޯޓެއް ނޫން: ރައީސް ނަޝީދު


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 29 ސިކުންތު

އެމްޑީއެންގެ ރިޕޯޓަކީ އިސްލާމް ދީން ބަލިކަށިކުރަން ނެރުނު ރިޕޯޓެއް ނޫން ކަމަށާއި އެއީ މުޖުތަމައުގައި ހުރި މައްސަލަތަކުގެ މައްޗަށް ނެރެފައިވާ ރިޕޯޓެއް ކަމަށް ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. 

ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ އާޔަތަށް އިންކާރު ކުރުމުގެ އިތުރުން ރަސޫލް (ޞޢޥ) އަށް ރައްދުކޮށް، ފުރައްސާރަކޮށް ރަސޫލް (ޞޢވ) އާއި އިސްލާމް ދީނުގެ ކަރާމާތް ނަގައިލުމަށް އެރިޕޯޓުގައި ހިމަނާފައިވާކަމަށް ދީނީ ޢިލްމުވެރިން ފާހަގަކުރައްވާ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ރައީސް ނަޝީދު ފާހަގަކުރައްވާފައެއް ނުވެއެވެ. ފާހަގަކުރެއްވީ އިބާރާތް ކުރުމުގެ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައެވެ. 

އަލްއުސްތާޛް ޙުސައިން ރަޝީދު އަހްމަދު ލިޔުއްވި ޞަޙީޙް މުސްލިމްގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ ނެރުމަށް މިރޭ އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގެ އޯޑިއޯ: 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


14%
ވ.ރަނގަޅު
28%
ރަނގަޅު
14%
އޯކޭ
42%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް