އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

އެކަލޭގެފާނަށް ފުރައްސާރަ ކުރި ލާދީނީ ފަރާތްތަކާއި އެފަރާތްތަކުގެ ހިމާޔަތުގަ ތިބި ފަރާތްތަކުގެ ޢަމަލުތަކާމެދު ﷲ ޣާފިލުވެ ވޮޑިގެންނުވެއެވެ!

އެކަލޭގެފާނަށް ފުރައްސާރަ ކުރި ލާދީނީ ފަރާތްތަކާއި އެފަރާތްތަކުގެ ހިމާޔަތުގަ ތިބި ފަރާތްތަކުގެ ޢަމަލުތަކާމެދު ﷲ ޣާފިލުވެ ވޮޑިގެންނުވެއެވެ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 13 ސިކުންތު

"އަޚުންނާއި އުޚުތުންނޭވެ! ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم ގެ މައްޗަށް ގިނަގިނައިން ސަލަވާތް ކިޔަވާށެވެ! އެކަލޭގެފާނަށް ފުރައްސާރަ ކުރި ލާދީނީ ފަރާތްތަކާއި އެފަރާތްތަކުގެ ހިމާޔަތުގައި ތިބި ފަރާތް ތަކުގެ ޢަމަލުތަކާ މެދު މާތް ﷲ ޣާފިލުވެ ވޮޑިގެންނުވެއެވެ." - ފަޟީލަތުއްޝައިޚް ޢަލީ ޒާހިރު ބިން ސަޢީދު ޤާސިމް

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް