އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

މުސްލިމުން ރަސޫލް (ޞޢވ) ދެކެ ލޯބިވާތީ އެމްޑީއެން މީހުންނަށް މިއަރަނީ ކޮން ބާރެއް؟: ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު

މުސްލިމުން ރަސޫލް (ޞޢވ) ދެކެ ލޯބިވާތީ އެމްޑީއެން މީހުންނަށް މިއަރަނީ ކޮން ބާރެއް؟: ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 0 ސިކުންތު

"މުސްލިމުން އެމީހުންގެ އަމިއްލަ ނަފްސަށްވުރެވެސް ބޮޑަށް ރަސޫލް (ޞޢވ) ދެކެ ލޯބިވާންވާނެ ކަމަށް ޙަދީޘްގައި އޮތުމަކީ މައްސަލައެއް ކަމަށާއި އެގޮތަށް އެކން ދަރިވަރުންނަށް އުނގަންނައި ނުދޭން އެމްޑީއެންގެ ރިޕޯޓުގައި ބުނެއެވެ. 

އަޅެ މި އެމްޑީއެން މީހުންނަށް ކޮން ބާރެއްތޯ އަރަނީ މުސްލިމުން ރަސޫލާ (ޞޢވ) ދެކެ ލޯބިވާތީ؟ ސުބްހާނަﷲ!"—ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު 

ރާއްޖޭގެ ތައުލީމީ މަންހަޖު އެކުލަވައިލަން ޖެހޭނެ ގޮތް ވެސް މިއެނގެނީ އެމްޑީއެން އަށެވެ. ހިތާމައަކީ އެމްޑީއެންގެ ނުފޫޒު ސަރުކާރުގައި ގަދަވެ ސްކޫލްތަކަށް ދީނީ ޢިލްމުވެރިން ވަދެވަޑައިގަތުމަށް ވެސް ހުރަސް އަޅާފައިވާ ކަމެވެ. އެ އަމުރު ނެރުނީ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ތައުލީމީ ވަޒީރުކަން ނުވަތަ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއަށް ވަދެވަޑައި ނުގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި ހުންނަވައިގެން އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރުކަން ކުރައްވާ ވަޒީރުކަން އަދި ވަނީ އޮޅުން ނުފިލައިފައެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


16%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
50%
އޯކޭ
33%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް