އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

އެމްޑީއެންގެ ރިޕޯޓްގަ ބޮޑެތި މައްސަލަ އެބަހުރި- ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: ރައީސް ޞާލިޙް

އެމްޑީއެންގެ ރިޕޯޓްގަ ބޮޑެތި މައްސަލަ އެބަހުރި- ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: ރައީސް ޞާލިޙް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 9 ސިކުންތު

އެމްޑީއެން އިން ނެރުނު ރިޕޯޓުގައި އިސްލާމް ދީނުގެ އަސްލުތަކާ ފުށޫ އަރާ ވާހގަކަތަކާއި އިސްލާމް ދީނަށާއި ރަސޫލް (ޞޢވ) އަށް ތޔައުޙީދު ނުވާފަދަ ބައެއް ވާހަކަތައް ހިމަނާފައި ހުރުމުން އެއީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި އެމަނިކުފާނު މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓުގައި ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަމާއި މުޖުތަމައުގެ ހަމަޖެހުން ޤާއިމުކުރެއްވުމަށްޓަކައި އަޅުއްވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާ ފިޔަވަޅުތައް އަޅުއްވަމުން ގެންދަވާނެ ކަމަށެވެ.

ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވަނީ ދިނީ ޝިއާރު ފައުޅުކުރުމުގައިވެސް ޤާނޫނު އަސާސީއަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމަށާއި ދީނުގެ އަސާސްތަކުގެ ތެރެއިން ކަންކަން ކުރުމަށް އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފައެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
50%
އޯކޭ
50%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް