އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

އިރު އަރާ އޮއްސޭ ކޮންމެ ދުވަހަކީ މުދައްރިސުންގެ ބުރަ މަސައްކަތް ޤައުމުގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކުން ފެންނަ ދުވަސްތަކެއް!: ޤާސިމް

އިރު އަރާ އޮއްސޭ ކޮންމެ ދުވަހަކީ މުދައްރިސުންގެ ބުރަ މަސައްކަތް ޤައުމުގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކުން ފެންނަ ދުވަސްތަކެއް!: ޤާސިމް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 45 ސިކުންތު

"އިރު އަރައި އޮއްސޭ ކޮންމެ ދުވަހަކީ މުދައްރިސުންގެ ބުރަ މަސައްކަތް ޤައުމުގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކުން އާރޯކަމާ، ތާޒާކަމާއިއެކު ފެންނަ ދުވަސްތަކެއްކަން ޔަޤީން" ކަމަށް ވިލާ ފައުންޑޭޝަންގެ ބާނީ އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. 

އެމަނިކުފާނު މިމޭރުމުން ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެދުރުންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ މުދައްރިސުންނަށް ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެ ކުރެއްވި ޓްވީޓުގައެވެ. 

"އެދުރުންގެ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ އާއި ހެޔޮ އެދުންތައް ރާއްޖޭގެ އެންމެހައި މުދައްރިސުންނަށް އަރިސްކުރަމެވެ. އިރު އަރައި އޮއްސޭ ކޮންމެ ދުވަހަކީ މުދައްރިސުންގެ ބުރަ މަސައްކަތް ޤައުމުގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކުން އާރޯކަމާ، ތާޒާކަމާއިއެކު ފެންނަ ދުވަސްތަކެއްކަން ޔަޤީނެވެ." 

ޤާސިމް އިބްރާހީމް އަކީ އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ދިވެހި ދިރިންނަށް މަތީ ތައުލީމް، އަމިއްލަފުޅު ޚަރަދުގައި ފޯރުކޮށްދެއްވި އެންމެ ބޮޑު "މުދައްރިސް"އެވެ.

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް