އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

އިންޑިއާގަ ފިޔާ އަގުބޮޑުވުމުން އަގުހެޔޮކުރުވައިފި

އިންޑިއާގަ ފިޔާ އަގުބޮޑުވުމުން އަގުހެޔޮކުރުވައިފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 52 ސިކުންތު

އިންޑިއާގައި ފިޔާ ވިއްކާ އަގު ބޮޑުވުމުން އަގުހެޔޮކުރުވައިފިއެވެ. 

އިންޑިއާގެ ބައެއް ސްޓޭޓްތަކުގައި ފިޔާ ކިލޯއެއްގެ އަގު މިދިއަ މަހު ހުރީ 51 އިންޑިއާ ރުޕީސްގައެވެ. ނަމަވެސް މިއަދު ބާޒާރުގައި ހުރީ 26 ރުޕީސްއަށެވެ. ފިޔާ އަގުހެޔޮ ކުރީ ސަރުކާރުން ސަބްސިޑީ ދިނުމުންނެވެ. 

އިންޑިއާއިން މިހާރު ވަނީ ފިޔާ އެކްސްޕޯޓްކުރުން ވަގުތީ ގޮތުން މަނާކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ ޚާއްޞަ އިނާޔަތުގެ ދަށުން މިފަދަ ހާލަތްތަކުގައިވެސް ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވަރު އަންނަނީ ހުއްދަކުރަމުންނެވެ.

އިންޑިއާގައި ފިޔާ އަގުބޮޑުވުމުގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވީ މިއަހަރު ކުރިމަތިވި ފެންބޮޑުވުމުގެ ކާރިސާތަކާއި ގުޅިގެން އުފެއްދޭ މިންވަރު މަދުވުމުންނެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
14%
ރަނގަޅު
57%
އޯކޭ
28%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް