އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ދަރިފުޅަށް އަނިޔާކުރި ކަމުގެ ކުށުގަ، ގާތުން ކިރުދެމުން ސިގިރެޓްބުއި މައަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ދަރިފުޅަށް އަނިޔާކުރި ކަމުގެ ކުށުގަ، ގާތުން ކިރުދެމުން ސިގިރެޓްބުއި މައަކު ހައްޔަރުކޮށްފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 2 ސިކުންތު

ގާތުން ކިރުދެމުން ސިގިރެޓްބުއި މައަކު ދަރިފުޅަށް އަނިޔާކުރި ކަމުގެ ކުށުގައި ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. 

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ޢާންމުވި މީޑިއާ ކްލިޕަކާއި ގުޅިގެން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ފުލުހުން 24 އަހަރުގެ މައިމީހާ ހައްޔަރުކުރީ ޤަޞްދުގައި ދަރިފުޅަށް ޞިއްޙީ ގޮތުން އަނިޔާދޭން މަސައްކަތްކުރިކަމުގެ ކުށުގައެވެ. 

މައިމީހާ ބުނީ އޭނާގެ ނިޔަތަކީ ދަރިފުޅަށް އަނިޔާއެއް ދިނުންނޫން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ފުލުހުން ބުނީ ޤާނޫނުގައި އޮތް ގޮތުން އެކަން ފެތެނީ ޤަޞްދުގައި އަނިޔާކުރުމުގެ ކުށަށް ކަމަށެވެ. 

ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުމުން ބޭރުވާ ދުމުން ކުޑަކުދިންނަށް ބޮވޭގޮތްވުމަކީ ކުދިންގެ ފުއްޕާމެއަށް އެކަމުގެ ސަބަބުން ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ލިބި ކެންސަރުވެސް ޖެހޭ ކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން މިފަދަ ޢަމަލުތައް ކުރުން ގިނަ ޤައުމުތަކުގައި މިހާރު ވަނީ ޤާނޫނީ ކުށަކަށް ހަދައިފައެވެ.  

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


40%
ވ.ރަނގަޅު
8%
ރަނގަޅު
16%
އޯކޭ
36%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް