އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އަލިފާންގަނޑު ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިއްޖެ، ނަމަވެސް ރޯވި ލޯންޗު އަޑިއަށް ހިނގައްޖެ!

އަލިފާންގަނޑު ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިއްޖެ، ނަމަވެސް ރޯވި ލޯންޗު އަޑިއަށް ހިނގައްޖެ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 54 ސިކުންތު

17:00: އަލިފާން ރޯވީ އުކުޅަސް ސްކޫލް ޕްރިންސިޕަލްގެ ތިން ލޯންޗުގެ ތެރެއިން އެއް ލޯންޗު ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބޭ. އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި، އެއީ އއ. ރަސްދޫ އާއި ހުރިހާ ރަށަކަށް ދަތުރުކުރަން އޮންނަ ފެރީ ލޯންޗު 

17:05: އަލިފާން ރޯވި ލޯންޗު އަޑިއަށް ހިނގައްޖެ. 

17:10: މިއަދު ހަވީރު ތެޔޮ ބޯޒަރުތަކަކާއި ލޯންޗެއްގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިއްޖެ: އެމްއެންޑީއެފް 

17:11: އަލިފާން ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިފައިވީ ނަމަވެސް އަދިވެސް އެސަރަޙައްދުން ދަނީ ދުން އަރަމުން. އެހެންކަމުން އެސަރަޙައްދުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުން ކުޑަދޮރުތަކާއި ދޮރުތައް ބަންދުކޮށްގެން ތިބުމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ވަނީ އިލްތިމާސް ކޮށްފަ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
40%
ރަނގަޅު
20%
އޯކޭ
40%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މަރިޔަމް ވަހީދާ