އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

މިއަހަރުގެ ދިރާގު ރޯޑު ރޭހުގައި ބޭނުންކުރާ މެޑަލް ދައްކާލައިފި

މިއަހަރުގެ ދިރާގު ރޯޑު ރޭހުގައި ބޭނުންކުރާ މެޑަލް ދައްކާލައިފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 38 ސިކުންތު

މިއަހަރުގެ ދިރާގު ރޯޑު ރޭހުގައި ބޭނުންކުރާ މެޑަލް ދައްކާލައިފިއެވެ.

މެޑަލް ދައްކާލާފައިވަނީ ޔޫތް މިނިސްޓަރ އަހްމަދު މަހްލޫފެވެ.

އެހެން އަހަރުތަކާއި އެއްގޮތަށް މިއަހަރުގެ ރޯޑުރޭހުގައިވެސް 5 ކިލޯމީޓަރާއި 10 ކިލޯމީޓަރުގެ ދުވުން ވަނީ ހުމަނާފައެވެ.

އެހެންނަމަވެސް 10 ކިލޯމީޓަރުގެ ދުވުން މިއަހަރު އޮންނާނީ ހެނދުނުއެވެ. އަދި 5 ކިލޯމީޓަރުގެދުވުން އޮންނާނީ ހަވީރުއެވެ.

މި މަހުގެ 20 ވާ ހުކުރު ދުވަހު ހުޅުމާލޭ ސެންޓްރަލް ޕާކުގައި ބާއްވާ މިދުވުމުގެ 10 ކިލޯމީޓަރުގެ ދުވުން ފަށާނީ ހެނދުނު 6 ޖަހާއިރުއެވެ. އަދި 5 ކިލޯމީޓަރުގެ ދުވުން ފަށާނީ ހަވީރު 16:30ގައެވެ.

މިއަހަރުގެ ރޭހުގައިވެސް 4000 މީހުންނަށް ބައިވެރިވާން ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމުން ޖާގަ އެހުރިހާ ޖާގައެއްވަނީ ފުލްވެފައެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


50%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
50%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު