އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

އިއްޔެ އަކީ ހިބްރޮންގަ ދިރިއުޅޭ ފަލަސްޠީން ކިޔަވާކުދިން ކަރުނަ ގޭހުން ފޯކޮށްލި ދުވަހެއް!

އިއްޔެ އަކީ ހިބްރޮންގަ ދިރިއުޅޭ ފަލަސްޠީން ކިޔަވާކުދިން ކަރުނަ ގޭހުން ފޯކޮށްލި ދުވަހެއް!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 33 ސިކުންތު

އިއްޔެ އަކީ ހިބްރޮންގައި ދިރިއުޅޭ ފަލަސްޠީން ކިޔަވާކުދިން ކަރުނަ ގޭހުން ފޯކޮށްލި ދުވަހެކެވެ. ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން ހައްދު ފަހަނައަޅާފައިވާ ޔަހޫދީ ސިފައިން ވަނީ ފުލުފުލުގައި 6 "ކެނިސްޓަރ" ކަރުނަ ގޭސް އެކުދިންގެ ގައަށް ޖަހައިފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ޔަހޫދީ ސިފައިން ވަނީ 10 ދަރިންގެ މަންމައަކު ގެއަށް ވަނުން މަނާކޮށްފައެވެ. ސަބަބަކަށް ދެއްކީ އޭނާގެ އަތުގައި އިރުމަތީ ޖެރޫސަލަމްގެ އައިޑީ ކާޑެއް އޮތުމެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


22%
ވ.ރަނގަޅު
22%
ރަނގަޅު
33%
އޯކޭ
22%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް