އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ބަލިނުވެ ނިންމާލައިފިނަމަ ބޯނަހުގެ ގޮތުގައި ގައުމީ ޓީމުގެ ކޮންމެ ކުޅުންތެރިއަކަށް އެއްލައްކަ ރުފިޔާ ދޭން ނިންމައިފި

ބަލިނުވެ ނިންމާލައިފިނަމަ ބޯނަހުގެ ގޮތުގައި ގައުމީ ޓީމުގެ ކޮންމެ ކުޅުންތެރިއަކަށް އެއްލައްކަ ރުފިޔާ ދޭން ނިންމައިފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 59 ސިކުންތު

ވަރލްޑް ކަޕް ކޮލިފިކޭޝަންގައި ރާއްޖެ މިރޭ ކުޅޭ މެޗުން ބަލިނުވެ ނިންމާލައިފި ނަމަ، ބޯނަހުގެ ގޮތުގައި ގައުމީ ޓީމުގެ ކޮންމެ ކުޅުންތެރިއަކަށް އެއްލައްކަ ރުފިޔާ ދޭން ނިންމައިފިއެވެ.

ޔޫތް މިނިސްޓަރ މިކަން ހާމަކުރެއްވީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ކުޅުންތެރިންނަށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން ހޮޓެލް ޖެންގައި ޓީމާއި ބައދަލުކުރައްވާ ހިތްވަރުދެއްވަމުންނެވެ.

މަޚްލޫފް ވިދާޅުވީ މި މެޗުން މޮޅުވުމަކީ ރައީސް ސާލިހުވެސް އެންމެ އެދިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތް ކަމަށެވެ.

މި ބައްދަލުކުރުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ވިދާޅުވީ މެޗުން މޮޅުވެއްޖެނަމަ އެފްއޭއެމުންވެސް ކުޅުންތެރިންނަށް ބޯނަސް ދޭން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ރާއްޖެއާއި ޗައިނާ ބައްދަލު ކުރާ މެޗު އޮންނާނީ މިރޭ 20:00 ގައެވެ.

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
100%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މުހައްމަދު އަފްރާޙް