އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ގައުމީ ޓީމުގެ ޖާރޒީ ރަސްމީކޮށް މިރޭ ލޯންކޮށްދެއްވާނީ ރައީސް ސާލިޙް

ގައުމީ ޓީމުގެ ޖާރޒީ ރަސްމީކޮށް މިރޭ ލޯންކޮށްދެއްވާނީ ރައީސް ސާލިޙް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 35 ސިކުންތު

ދިވެހި ގައުމީ ޓީމުގެ ޖާރޒީ ރަސްމީކޮށް މިރޭ ލޯންކޮށްދެއްވާނީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހްކަމަށް ޔޫތް މިނިސްޓަރ އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ޖާރޒީ ރަސްމީކޮށް ލޯންޗުކުރައްވާނީ ގަލޮޅުދަނޑުގައި މިރޭ ރާއްޖެއާއި ޗައިނާ ބައްދަލުކުރާ މެޗު ބައްލަވާލެއްވުމަށް ރައީސް ވަޑައިގެން ކަމަށެވެ.

ވަރލްޑް ކަޕް ކޮލިފިކޭޝަންގައި ރާއްޖެކުޅޭ ދެވަނަ މެޗު އަދި ޗައިނާ ކުޅޭ ފުރަތަމަ މެޗު ފަށާނީ މިރޭ 20:00ގައެވެ.

ކޮލިފިކޭޝަންގައި ރާއްޖެކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗު ގުއާމް އާބައްދަލުކޮށް 0-1 ލަނޑުން ރާއްޖެވަނީ މޮޅުވެފައެެވެ. މި މެޗުގައި ލަނޑުޖެހީ އިބްރާހިމް މަހުދީ (ފޭދޫ އިއްބެ) އެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
100%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މުހައްމަދު އަފްރާޙް