އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ސިފައިންގެ އަށާރަ ވަނަ އިންޓަރ ޔުނިޓް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް ފަށައިފި

ސިފައިންގެ އަށާރަ ވަނަ އިންޓަރ ޔުނިޓް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް ފަށައިފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 43 ސިކުންތު

ސިފައިންގެ ޔުނިޓްތަކުގެ މެދުގައި ކުރިއަށްގެންދާ "އިންޓަރ ޔުނިޓް 18 ވަނަ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް" ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގައި ރޭ ފަށައިފިއެވެ.  

މި މުބާރާތް ފެށުމުގެ ގޮތުން އިޔެއް ހަވީރު ބޭއްވި ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ، ވައިސް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުއްލަތީފެވެ.މި މުބާރާތުގައި 11 ޓީމަކުން ވާދަކުރާއިރު، ފަސް ޔުނިޓަކުން ވާދަކުރަނީ ކޮމްބައިން ޓީމުތަކުގެ ގޮތުގައެވެ.

މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ޓީމުތަކުގެ ތެރޭގައި ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިޔު ސާރވިސް (އެފްއާރުއެސް)، ބޭންޑް އެންޑް މިއުޒިކް ވިންގު، މިލިޓްރީ ޕޮލިސް / ޑްރިލް ވިންގު (ކޮމްބައިން)، އިންޓެގްރޭޓެޑް ހެޑްކްއޯޓަރޒް (އައިއެޗްކިޔު)، އިލެކްޓްރިކަލް އެންޑް މެކޭނިކަލް އިންޖިނިއަރސް (އީއެމްއީ)، ޕްރެޒިޑެންޝަލް ގާޑްސް (ޕީޖީ)، ސްޕެޝަލް ފޯސަސް / ޑީއެސްސީ (ކޮމްބައިން)، ސްޕެޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ގްރޫޕް (އެސްޕީޖީ) އަދި މެރިން ކޯރ ހިމެނެވެ.

މި މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށްގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި މުބާރާތުގެ މެޗުތައް ބެލުމުގެ ފުރުޞަތު އާންމުކޮށް ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ. އިންޓަރ ޔުނިޓް ވޮލީ ބޯޅަ މުބާރާތަކީ ސިފައިންގެ ޔުނިޓްތަކުގެ މެދުގައި ކޮންމެ ދެ އަހަރުން އެއް އަހަރު ބާއްވަމުން އަންނަ މުބާރާތެކެވެ.


އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި އިންޓަރ ޔުނިޓް ވޮލީ ބޯޅަ މުބާރާތުގެ އެއްވަނަ ޑިވިޜަންގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމަކީ އެސްޕީޖީއެވެ. އަދި ދެވަނަ ޑިވިޜަންގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމަކީ ދިވެހި ސިފައިންގެ ކުލަބެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
100%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އައިޝަތު އަލީ