އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

މާދަމާރޭ ރާއްޖެއާއި ޗައިނާ ބައްދަލުކުރާ މެޗުގެ ހުރިހާ ޓިކެޓެއް ހުސްވެއްޖެ

މާދަމާރޭ ރާއްޖެއާއި ޗައިނާ ބައްދަލުކުރާ މެޗުގެ ހުރިހާ ޓިކެޓެއް ހުސްވެއްޖެ


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 16 ސިކުންތު

 

މާދަމާރޭ ރާއްޖެއާއި ޗައިނާ ބައްދަލުކުރާ މެޗުގެ ހުރިހާ ޓިކެޓެއް ވިކި ހުސްވެއްޖެއެވެ.

ވަރލްޑްކަޕް ކޮލިފައިންގައި ރާއްޖެއާއި ޗައިނާ ބައްދަލުކުރާ ފުޓްބޯޅަ މެޗުގެ އޮންނާނީ މާދަމާރޭ 20:00 ގައި ޤައުމީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައެވެ.

މި މެޗުގެ ޓިކެޓް ވިކި ހުސްވީ ޓިކެޓް ވިއްކަން ފެށިތާ ގާތްގަދަކަށް 4 ގަޑިއެއްހާ އިރުގެތެރޭގައެވެ.

މިމެޗަށް ވިއްކާފައިވަނީ 3500 ޓިކެޓެވެ. އެއީ ރާއްޖޭގެ ސަޕޯޓަރުންނަށް 2090 ޓިކެޓު އަދި ބާކީ ޗައިނާ ޓީމުގެ ސަޕޯޓަރުންނަށެވެ.

ޤައުމީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ދެކުނު ފަރާތާއި އިރުމަތީ ފަރާތުގެ ސިޑިބަރިތައް މަރާމާތަށް ބަންދުކޮށްފައިވާތީ ޓިކެޓުގެ އަގު ވަނީ ބޮޑުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ސިޑި ބަރީގެ ޓިކެޓް ވިއްކާފައިވަނީ 100 ރުފިޔާ އަށެވެ. އަދި ގޮނޑި ބަރީގެ ޓިކެޓުތައް ވިއްކާފައިވަނީ 150 ރުފިޔާއަށެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
100%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މުހައްމަދު އަފްރާޙް