އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ދަގަނޑޭ ޤައުމީ ޓީމާ އަލުން ގުޅެނީ !!!

ދަގަނޑޭ ޤައުމީ ޓީމާ އަލުން ގުޅެނީ !!!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 34 ސިކުންތު

 

ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ ހުނަރުވެރި ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ ޢަލީ އަޝްފާޤް (ދަގަނޑޭ) ދިވެހި ޤައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމާ އަލުން ގުޅެންއުޅޭކަމުގެ ޢިޝާރާތެއް ލިބިއްޖެއެވެ.

މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާ އަންގާރަ ދުވަހު މާލޭ ގައި ކުޅޭ މެޗަށް އޭނާ ވަނީ ހިމަނާފައެވެ. އަދި ޤައުމީ ޓީމު ކޭމްޕުކޮށްގެން ތިބި ހޮޓެލް ޖެންގައި ދަގަނޑޭވެސް ވަނީ ކޭމްޕުކޮށްފައެވެ.

ވަރލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ޗައިނާ އާއި ދެކޮޅަށް ކުޅެން ނެގި ރާއްޖޭގެ 25 ކުޅުންތެރިންގެ ސްކޮޑްގައި ދަގަނޑޭ ހިމަނާފައިވާ އިރު، ފަރިތަކުރުންތައް މާދަމާ ފަށާނެއެވެ. އަދި ފަރިތަކުރުންތަކުގައި ދަގަނޑޭ ބައިވެރިވާނެއެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު ބޫޓާނާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގެ ކުރިން ބޭއްވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސަށް ހާޒިރުނުވުމުން ޤައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗު ޕީޓަރ ސެގާރޓް ނިންމީ ދަގަނޑޭއަށް ޓީމުން ފުރުޞަތު ނުދޭށެވެ. އަދި ފަހުން ބުނެފައިވަނީ ފުރުޞަތު ނުދޭން ނިންމީ އުމުރުން ދުވަސްވެފައި ހުރުމުން ކަމަށެވެ.

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
40%
ރަނގަޅު
60%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މުހައްމަދު އަފްރާޙް