އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ހަރުކަށި ފިކުރާއި، ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރުމުގެ ފިކުރުން ޒުވާން ޖީލު ސަލާމަތް ކުރެވޭނީ ދީނުގެ ސައްޙަ މަޢުލޫމާތު ދެވިގެން: ޝެއިޙް އަލްޔާސް

ހަރުކަށި ފިކުރާއި، ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރުމުގެ ފިކުރުން ޒުވާން ޖީލު ސަލާމަތް ކުރެވޭނީ ދީނުގެ ސައްޙަ މަޢުލޫމާތު ދެވިގެން: ޝެއިޙް އަލްޔާސް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 57 ސިކުންތު

ހަރުކަށި ފިކުރާއި، ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރުމުގެ ފިކުރުން ޒުވާން ޖީލު ސަލާމަތް ކުރެވޭނީ ދީނުގެ ސައްޙަ މަޢުލޫމާތު ޒުވާނުންނަށް ދެވިގެންކަމަށް ޢަދާލަތު ޕާޓިގެ ޢިލްމުވެރިންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އައްޝައިޙް އިލްޔާސް ހުސައިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އައްޝައިޙް އިލްޔާސް ހުސައިން މިހެން ވިދާޅުވީ މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެގައެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިފިކުރުތަކުން ޒުވާން ޖީލު ސަލާމަތް ކުރުމައްޓަކައި ދަރިވަރުންގެ ދީނީ ޢަޤީދާ ވަރުގަދަކުރަންޖެހޭކަމާއި ތަޢުލީމީ އިދާރާތަކާއި ބެލެނިވެރިން މިކަމަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުން ވަރަށް މުހިންމުކަމަށްވެސް މިޓްވީޓްގައި އައްޝައިޙް އިލްޔާސް ހުސައިން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


40%
ވ.ރަނގަޅު
10%
ރަނގަޅު
10%
އޯކޭ
40%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު