އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ސައުދީގަ ބާއްވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޤުރްއާން މުބާރާތުގެ ފަނޑިޔާރުކަން ކުރެއްވުމަށް ޝައިޚް އިލްޔާސް ސައުދީއަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

ސައުދީގަ ބާއްވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޤުރްއާން މުބާރާތުގެ ފަނޑިޔާރުކަން ކުރެއްވުމަށް ޝައިޚް އިލްޔާސް ސައުދީއަށް ފުރާވަޑައިގެންފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 49 ސިކުންތު

ކިންގް ޢަބްދުލްޢޒީޒު އިންޓަރނޭޝަނަލް ޤުރްއާން މުބާރާތުގެ ފަނޑިޔާރުކަން ކުރެއްވުމަށްޓަކައި ފަޟީލަތުއްޝައިޚް އިލްޔާސް ޙުސައިން ސައުދީ އަރަބިޔާ އަށް ފުރާވަޑައިގެންފިއެވެ. 

މިއީ މިފަދަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުބާރާތެއްގެ ފަނޑިޔާރުކަން ކުރެއްވުމުގެ ފުރުޞަތު ރާއްޖޭގެ ދީނީ ޢިލްމުވެރިއަކަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. ޝައިޚް އިލްޔާސްއަށް މިފުރުޞަތު ލިބިވަޑައިގަތުމުން ނައިބް ރައީސް ފައިޞަލް ނަސީމް ވަނީ ޝައިޚް އިލްޔާސް ޙުސައިންއަށް މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެފައެވެ. 

ޝައިޚް އިލްޔާސް ޙުސައިން އަކީ ރާއްޖޭގެ ދީނީ ޢިލްމުވެރިންގެ ތެރެއިން އެންމެ އިސް ސަފުގައި ހުންނެވި، އބަދުވެސް ކޮންމެ ކަމެއްވެސް ކީރިތި ޤްރުއާނާއި އެއްގޮތަށް ކުރުމަށް ގޮވާލައްވަމުން ގެންދަވާ ޢިލްމުވެރިއެކެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
25%
ރަނގަޅު
50%
އޯކޭ
25%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު