އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނައިބް ރައިސް އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނައިބް ރައިސް އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 52 ސިކުންތު

ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި މިއަދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ ސްރީލަންކާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންގްހަ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމްއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުން އޮތީ، މިއަދު ހެނދުނު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައެވެ.

މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވަނީ މިއަދު ރާއްޖެއާ ސްރީލަންކާއާ ދެމެދު ކުރިޔަށްދިޔަ ރަސްމީ ވާހަކަތަކުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހު ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން ރާއްޖެއާ ސްރީލަންކާއަކީ ގާތް އެކުވެރި ދެޤައުމު ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ބޮޑުވަޒީރުގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި ދެޤައުމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރުމުގެ ރޮނގުން ބަދަލުކުރެވިގެންދިޔަ އެއްބަސްވުންތަކާމެދު ހިތްޕުޅުހަމަޖެހުން ފާޅުކުރެއްވިއެވެ.

މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ސްރީލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ރާއްޖެއާއެކު އޮތް ބަދަހި ގުޅުމުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވާފައިވެއެވެ. އަދި ދިވެހި ސަރުކާރާއެކު އެކި ރޮނގުތަކުން މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް ސްރީލަންކާ ތައްޔާރަށް އޮތްކަން ހާމަކުރެއްވިއެވެ. މީގެއިތުރުން ދެޤައުމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހި ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަން ބޮޑުވަޒީރު ވަނީ ދެއްވާފައެވެ. 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު