އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ބޭންކްގެ ރައީސް ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ބޭންކްގެ ރައީސް ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 36 ސިކުންތު

އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ބޭންކް (އޭޑީބީ) ގެ ރައީސް ޓަކިހިކޯ ނަކާއޯ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފިއެވެ.

އޭޑީބީ ގެ ރައީސް އަށް ރާއްޖެއިން މަރުހަބާ ދެންނެވީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރެވެ. 

ނަކާއޯ ގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ އަރިހަށް މާދަމާ އިހުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާއެކު މާދަމަ ރައީސް އޮފީހުގައި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްވެސް ބާއްވާނެއެވެ.

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


50%
ވ.ރަނގަޅު
25%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
25%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު