އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

އިންޓަރ ރިސޯޓު ވޮލީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުން އަންނަ މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހުޅުވާލައިފި

އިންޓަރ ރިސޯޓު ވޮލީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުން އަންނަ މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހުޅުވާލައިފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 55 ސިކުންތު

އިންޓަރ ރިސޯޓު ވޮލީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުން އަންނަ މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ވޮލީ ބޯލް އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނީ 20 ވަނަ އާލާ އިންޓަރ ރިސޯޓް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު މިހާރު ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ބައިވެރިވުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ އަންނަ މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 12:00 ގެ ކުރިން ކަމަށެވެ.

މިއަހަރުގެ މުބާރާތްވެސް ކުރިއަށްގެންދާނީ ޒޯން ތަކަކަށް ބަހާލައިގެން ކަމަށާއި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ރިސޯޓްތަކުން ޓީމް ލިސްޓު ހުށަހަޅަން ޖެހޭ އެންމެ ފަހު ތާރީޚަކީ އަންނަ މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 12:00 ގެ ކުރިން ކަމަށްވެސް އެ އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނެއެވެ.

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފޯމާއި ޓީމް ލިސްޓު ހުށަހަޅާ ފޯމާއި މުބާރާތުގެ ގަވާއިދު އެއެސޯސިއޭޝަނުން މިހާރު އަންނަނީ ދޫކުރަމުންނެވެ. އަދި ފޯމާއި ޓީމް ލިސްޓް ހުށަހަޅަން ޖެހޭނީ ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަނަށް ކަމަށާއި މުބާރާތާ ބެހޭ އިތުރު މައުލުމާތުinfo@maldivesvolleyball.mv އަށް މޭލް ކުރުމުން ލިބޭނެ ކަމަށްވެސް ވޮލީ އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނެއެވެ. 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް