އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

އުކުޅަހުގައި ކުޑަކުއްޖެއްގެ ގައިގަ ސައިކަލަކުން ޖެހި އަނިޔާވެއްޖެ!

އުކުޅަހުގައި ކުޑަކުއްޖެއްގެ ގައިގަ ސައިކަލަކުން ޖެހި އަނިޔާވެއްޖެ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 45 ސިކުންތު

އއ.އުކުޅަހުގައި ކުޑަކުއްޖެއްގެ ގައިގައި ސައިކަލަކުން ޖެހި އަނިޔާވެއްޖެއެވެ.

މިހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ މިއަދު ހަވީރު 17:15 ހާއިރު އެވެ.

މިކަމާގުޅިގެން ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ އުކުޅަހުގައި މަގުމަތިން ހިނގާފައިދިޔަ ތިން އަހަރުގެ ކުއްޖެއްގެ ގައިގައި ދުއްވާފައިދިޔަ ސައިކަލުން ޖެހި މިއަދު ހަވީރު އެކްސިޑެންޓް ވެފައިވާ ކަމަށާއި މި އެކްސިޑެންޓުގައި ސައިކަލު ދުއްވަން އިނީ 21 އަހަރުގެ ފިރިހެނެއް މީހަގެ އަތުގައި ލައިސެންސް ނެތް ކަމަށެވެ.

މި އެކްސިޑެންޓުގައި ކުޑަކުއްޖާގެ ކަކުލުން ތަންކޮޅެއް ހަން ގޮސްފައި ވާއިރު އެރަށު ހެލްތު ސެންޓަރުގައި ފަރުވާދިނުމަށްފަހު އިތުރު އަނިޔާއެއް ލިބިފައިވޭތޯ ބެލުމަށް ރަސްދޫ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ.

މި މައްސަލަ ރަސްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން އަންނަނީ އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
100%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު