އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ފަންސާސް މީޓަރު ބެކްސްޓްރޯކް ޤައުމީ ރެކޯޑު އައުކޮށްފި

ފަންސާސް މީޓަރު ބެކްސްޓްރޯކް ޤައުމީ ރެކޯޑު އައުކޮށްފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 8 ސިކުންތު

ފިރިހެނުންގެ (ލޯންގ ކޯސް) 50 މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އައުކޮށްފިއެވެ.

މި ރެކޯޑު އައުކުރީ ހަންގޭރީގައި މި އޮގަސްޓް މަހުގެ 18 ން 25 ށް ކުރިއަށްދާ 7 ވަނަ ފީނާ ވަރލްޑް ޖޫނިއަރ ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް ގައި ޢަލީ އިމްޢާން އެވެ.

އިމްޢާން މި ރެކޯރޑް އައުކޮށްފައިވަނީ 00:30.86 އިން އިވެންޓް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

މި އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ކުރިން އޮތީ 2018 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި 18 ވަނަ އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި 00:31.95 އިން ރޭސް ފުރިހަމަ ކޮށްގެން ޙުސައިން ހާއިޝް ޙަސަން އަތުގައެވެ.

7 ވަނަ ފީނާ ވަރލްޑް ޖޫނިއަރ ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގައި ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވަނީ ޢަލީ އިމްޢާން، ޙުސެއިން ހާއިޝް ޙަސަން އަދި ހަމްނާ އަޙްމަދެވެ.

ޓީމާއި ޙަވާލުވެ މުބާރާތުގެ ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައި ދިޔައީ ޤައުމީ ހެޑްކޯޗު އިބްރާހިމް މޫސާ އެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް








މުހައްމަދު އަފްރާޙް